nuolivas

 

 

 

 

 

[23.4.2014]

 

 

(2014 alun suunnitelma) Esimerkkinä muuttaisin yliviivatut:

 

OTOS!

VALTION TULO-/MENOARVIOSTA (2014)

 

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta                                                                    7 129 086 000€(7

Valtion velka on ongelma lähinnä sen takia, että veloista pitää maksaa korkoa.02. Yhteisövero                                                                                                 2 477 000 000€

Yhteisöveroa laskettiin taas 2014 ja sillä saatiin heti tappiollinen vaikutus veronkantoon. Aiemmalla korkeammalla yhteisöveroprosentilla (yritysvero) tuloja tuli vielä 3 173 000 000  -  ELI:   696 miljoonaa enemmän.

Yhteisöveron korottaminen 35 prosenttiin muuttaisi yhteisöveron määrän näin:  >          4 334 750 000€
                 Tällä muutoksella arvioitu tuotto:   1 857 750 000€
(1

Veron pienentämistä perustellaan yritysten kannattavuudella. Tosiasiassa jos yritysverotus on korkeampi silloin yrityksen intressit käyttää rahaa ovat korkeammat. Tällöin viisas yritys käyttää ylijäävät varat työntekijöihin tai vaikka kiinteistöhankintoihin, joita voi vaikka vuokrata halutessaan. Näissä edellä mainituissa tilanteissa vaikka yritys pyrkii välttämään yhteisöveronperusteeksi syntyvää tuloa. Verorahoja kiertää työvoimaan ja hankintoihin liittyvien verojen (ansiotulovero, arvonlisävero ym.) kautta joka tapauksessa valtion kassaan huomattavasti enemmän, kun yhteisövero on suurempi.

Yhteisöveron pienentämisellä rahojen hävittäminen Suomen ulkopuolelle helpottuu samalla kun verotulot valtiolle pienenevät.


01. Tupakkavero                                                                                               811 000 000€
Yksi tupakka maksaa 25 senttiä. Niille jotka kokee tupakan kalliiksi on mahdollisuus ostaa tupakkaa vaikka Virosta halutessaan vaikka postitse.
Suomesta ostettavaan tupakkaan voisi lisätä veroa 50% tupakan hinta olisi silti alle 40 senttiä kappaleelta.
Muutoksella veroa kannettaisiin 405 500 000€ enemmän, eli              >          1 216 500 000€
Tuosta voitosta voisi laittaa vaikka 100 000 000€  Valtiollisen sairaalan tarvike ja kone tehtaaseen (jota ei nykyään varmaan edes ole).

Lopuilla 305 000 000€:lla korjattaisiin valtion velkaantuomishäiriötä.


98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen

hallintaan                                                                                                          18 149 000

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot                     52 000 000

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen                                 2 500 000

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot                                            535 888 000

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta                                         45 000 000

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta                        4 000 000

04. EU:lta saatavat muut tulot                                                                          475 000

50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta

saatavat tulot                                                                                                    247 000 000

                                  EU:sta tulee noin:                                                           905 000 000€

EU tekee tappiota Suomelle                                          1110 000 000 Euroa vuodessa

Koska:
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)                                         2 015 000 000€

 


EU:sta eroaminen tuottaa:                            1 110 000 000€ vuodessa

EU:ssa olemista perustellaan välillä näin: ”on siinä hyviä puolia – Tämäkin direktiivi tässä on ihan hyvä juttu.”
Huomautan, että jos kokee EU direktiivin tarpeelliseksi, niin sen voi kopioida ilmaiseksi vaikka netistä.
Huomautan myös, että EU:n puolustajat yrittää sotkea joka välissä EU:n ETA:aan, joka on vapaakauppasopimus.

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö                                                               901 844 000€
Tämä voidaan poistaa. Säästö:
901 844 000€
Kotimaassa on toistaiseksi riittävästi kehitettävää.


01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)                       8 999 000€
Tuohon vois lisätä vaikka 3 miljoonaa.                         3 000 000€                          >      11 999 000€

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)                     259 182 000€
Tuohon vois lisätä 150 miljoonaa.                                                  150 000 000€
Sen takia, koska näitten käsittelyajat on liian pitkiä.                              >       409 182 000€
Valtiossa pitää olla joku viranomainen, joka toimii ilman venkoiluja.


21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha)                           30 657 000€
Tämä pitäisi nollata sen takia, koska: Suomessa ei ole järjestetty
järjestelmää maahan tulevien oppivelvollisuuden suorittamiselle.

- Lukutaitoisille oppimäärä voitaisiin mahduttaa 3:n vuoteen.
- Lähtökohtaisesti kaikki, jotka eivät tule yhtä kehittyneestä tai
kehittyneemmästä oppivelvollisuuden maasta velvoitettaisiin
suorittamaan peruskoulun oppimäärä Suomessa.


01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)                                                1 857 426 000€
                                                                      500 000 000€                    
>       2 357 426 000€
500 miljoonan lisäys. Siksi, koska puolustusvoimien tulisi suorittaa seuraavat:
Pienlentokone-/ohjustehdas, hiilikuidunkäyttötekniikat, tietokonetehdas.
Mm. minä tiedän, että tietokoneen voi tehdä siten, että se toimii käyttötarkoituksessa,
että sitä ei voi kukaan hakkeroida, että siihen ei tarvitse koskaan latailla päivityksiä.
Nämä investoinnit tulisivat taloudelliseksi eduksi tietokone- ja lentotarvikemyynneillä,
sekä virastoissa tietoturvan
(2 kanssa veivaamisen loppumisen kautta.

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle                                 35 000 000€      ?
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn
toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)                                                                 8 655 000€
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)                                          3 726 000€
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)                   2 182 000€
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma(arviomääräraha)                                                   52 000 000€
                 (Viranomaiset neuvoo ilmaiseksi mm. yhtiön perustamiseen)
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)                   17 788 000€
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin(arviomääräraha)    20 515 000€
                 (Jos firma ylipäätään toimii, niin voi halutessaan avustaa itse itsensä ulkomaille)
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)                            3 200 000€
                 (siinä vaiheessa, kun on laivatelakka, niin on luultavasti näkemys laivanvalmistuksestakin)
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen(siirtomääräraha 2 v)
                 (ei tarvetta)                                                                                                       1 000 000€
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)                            4 322 000€
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)                 10 300 000€
                                                                      19 700 000                       
>      30 000 000€

Säästetty:                                                                                                         
4 353 639 000
Lisäarviot:                                                                                                         672 700 000
Näillä samanaikaisesti perusparannuksilla säästetään pelkästään rahana jo:     >             3 680 939 000
Näiden jälkeen valtion velkaantuminen olisi:                 3 448 147 000€          Eli puolet aiemmasta.

Loput 3,5 miljardia tulee valtion kassaan sillä, että valtio tekee itse niitä tehtäviä, jotka on muutoinkin perustuslailla kansalaisille luvattu. Tällä tarkoittaen sitä, että valtion ei kuulu tarvita ostaa perustuslaillisen viranomaispalvelun suorittamiseen
(4 alihankintana mitään. Ei suoraan eikä välillisesti. Vähintään puuttuvat 3,5 miljardia tulisi tästä, koska pääsosin kaikki se, mikä on yksityistenkin toimijoiden kannalta kannattavaa liiketoimintaa on mahdollista suorittaa valtion toimesta. Jolloin palvelu tulee halvemmaksi, sillä valtion intressi on ainoastaan tuottaa palvelu, eikä osinkoja.

Kaikki ne toiminnot, jotka ostetaan valtiolle alihankintana ja usein vielä ihan ”hyvään” hintaan, ovat näille alihankkijoille kannattavia liiketoimia muun muassa sillä perusteella, että mitään liiketoimintaa ei lähtökohtaisesti tehdä tappiollisena.
Tämän takia kaikkiin valtion hankintoihin ulkoisilta toimittajilta sisältyy erinomainen mahdollisuus säästää.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarvittava alihankintapalvelu pitää tuottaa valtion omassa toimipisteessä.
Tämänlaisten toimipisteiden, eli työpaikkojen perustaminen, jossa tuotetaan valtiolle tarpeelliset oheispalvelut on kannattavaa. Näillä saadaan saadaan sellaiset säästöt, joilla velkaantuminen loppuu.

Valtio on se, kenen velvollisuus on suorittaa kaikki ne laista johtuvat pelkästään jo kansalaisuuden kautta ihmiselle tulevat oikeudet.
Yksityisillä ei ole velvollisuutta omastaan suorittaa niitä laeista ja kansallisuudesta syntyviä luonnollisia etuja.
Tämän takia valtiolla pitää olla rahaa ja vielä mielellään enemmän, kuin yksityisillä yhteensä.


numerotaulu.pdf                       


Huom!
Alussa mainittu yhteisövero koskettaa osakeyhtiötä, ei toiminimiyrittäjää.

 

Muita kehitys asioita:

Eläkeikäisten ilmaisen palveluhenkilöiden henkilöstömenoihin lisäarvio.        150 000 000€
Vapautuvaa rahoitusta voi käyttää sinne, missä rahoitus on liian vähäinen.
Tällainen 150 miljoonaa vastaisi ehkä 2 000 – 3 000 henkilötyövuotta.

 

Patenttilain tarkentaminen(5laskukone

 Tälläiselläkin yksinkertaisella byrokratian hävittämisellä ja alkavan yrittäjän virheen tekemisen mahdollisuuden poistamisella saataisiin todennäköisesti huomattava määrä uusia pienyrittäjiä.

Kuvan laitteella voi poistaa kaiken turhan byrokratian ja ”hankaluuden” toiminimiyrityksistä.
Koneeseen syötetään verokortista veroprosentti, sekä arvonlisäverokanta (24%). Kone laskee automaattisesti summan, joka pitää maksaa veroina edelleen verottajalle. Esimerkki: Painat koneesta nappia ”osto”, sen jälkeen kirjoitat oston kohteen esim: ”auton rengas”, kirjoitat hinnan 40€. Sitten, kun myyt tuon auton renkaan hintaan 60€ näppäilet koneeseen ”myynti”, ”auton rengas”, 60€.
kone tulostaa kuitin asiakkaalle, (josta asiakas voi todeta, että mitä tuli ostettua). Kone laskee voittosi ja pitää kirjanpidon puolestasi. Jos verokorttisi verotusaste olisi 25% Yhdessä koneen ruuduista tulisi lukea, että ”Säästä verottajalle 4,03€(ansiotulovero 25%)+3,87€(Alv24%) YHTEENSÄ: 7,90€”.

Kerran kahdessa kuukaudessa tulisi painasta ”tulosta yhteenveto” –nappia ja laittaa kuitti ja verorahat kirjekuoreen ja postittaa ne verottajalle. Jos (40€) ostokuitissa lukee päivämäärä, kellonaika niin laitat kuitin yhteenvedon mukanana postiin.Takaisin etusivulle