nuolivas

 

 

 

 

 

[19.07.2015]

 

Otos:

 

Valtion talousarvio vuodelle 2015 - Asiakirjayhdistelmästä 2015

 

 

02. Yhteisövero

2 677 000 000

plus

1 800 000 000

4 477 000 000

 

01. Tupakkavero

863 000 000

plus

400 000 000

1 263 000 000

 

10. Tullin tulot

4 013 000

plus

20 000 000

24 013 000

 

 

 

 

 

 

 

Tuloja lisää yhteensä:

 

 

2 220 000 000

 €

 

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

5 222 247 000

miinus

x

(0)

 

 

 

 

 

 

 

66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)

802 582 000

miinus

802 582 000

0

 

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)
(90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot)

74 455 000

miinus

74 455 000

0

 

40. Maahanmuutto

83 216 000

miinus

82 000 000

1 216 000

 

69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)

1 955 000 000

miinus

1 955 000 000

0

 

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

236 962 000

miinus

100 000 000

136 962 000

 

41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)

52 095 000

miinus

52 095 000

0

 

89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha)

20 000 000

miinus

20 000 000

0

 

90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

309 300 000

miinus

309 300 000

0

 

 

 

 

 

 

 

Menoja vähemmän yhteensä:

3 395 432 000

 

 

Muutos yhteensä (+):

5 615 432 000

 

 

(Jos lakkaa kokonaan velkaantumasta) yli jää:

393 185 000

Yhdistelmätaulu
2015 30062015

 Takaisin etusivulle


Otos: 2014 alun taloussuunnitelmasta